Styre

Navn Rolle Telefon
Linda Meyer Styreleder 913 06 994
Steinar Syftestad Nestleder 990 06 404
Jeanette Lorraine Tørre Sekretær 934 95 010
Stefan Langfors Kasserer 928 99 979
Richard Kvålseth Styremedlem 943 72 376
Birger Aasdalen Styremedlem 472 39 518
Bjørn Olav Johansen Varamedlem 916 89 565
Silje Charlotte Velta Varamedlem 977 59 881