Styre

Navn Rolle Telefon
Roar Karlskås Styreleder 909 77 878
Linda Meyer Nestleder 913 06 994
Jeanette Lorraine Tørre Sekretær 934 95 010
Steinar Syftestad Kasserer 990 06 404
Odd-Sverre Linnerud Styremedlem 980 69 907
Liv-Thone Rimork Styremedlem 982 59 747
Karin Linnerud Varamedlem 986 86 295
Tor Steinar Øverland Varamedlem 971 63 144
Geir-Olav Øygarden Varamedlem 909 65 960