DUGNAD!

 

Det begynner å nærme seg flytting av brakker til vårt nye klubbhus.

Mandag 15.08 kl 18.00 så trenger vi hjelp til rydding, riving og klargjøring til flytting av brakker.

Stedet blir på Goasholt.

Håper du/dere setter av datoen for å kunne hjelpe oss med dette. Jo flere vi er jo raskere vil dette gå og vi vil kunne få et veldig fint klubbhus med alle fasiliteter.

Flytting av brakker vil skje lørdag 27.08, hold av datoen.

Spørsmål er det bare å ta kontakt med Steinar Syftestad: Mob: 99 00 64 04

 

 TRENINGSTIDER:

Mandag: Stengt

Tirsdag: Teknisk trening MX: Kl 17.00 - 20-00

Onsdag: MX: Kl: 17.00 - 20.00

Torsdag: ATV: Kl: 17.00-20.00

Fredag: ATV, for å kunne kjøre må en tilstede være aktivitetsleder.

Lørdag: ATV: 12.00 - 16.00

Søndag: MX: 12.00 - 16 .00

 

For å kunne kjøre må du ha betalt lisensen for 2022

 Ta forbehold at det kan bli endringer, følg med på FB.         

 

Bane avgift:

Årskort:

  • 1 000 kr pr deltaker
  • Søsken moderasjon: 500 kr pr deltaker

Pr. trening:

  •  50 kr for medlemmer
  • 150 kr for ikke medlemmer

Alle må ha betalt trenings avgiften og ha gyldig lisens for å kunne kjøre.

Ønsker du og prøve eller starte en opplæring på en av grene kan du ta en kom og prøv lisens.

Link:https://www.nmfsport.no/informasjon/utoverinformasjon/kom-og-prov-lisens/

 

                             

 

Facebook