Velkommen til årsmøte torsdag 21.mars

Velkommen til årsmøte torsdag 21.mars

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Notodden.

Oppdatert informasjon 21.03.2024

 

Årsmøtet avholdes 21. mars på Notodden ungdomskolen ( aula) kl. 18.00

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars til post@nmknotodden.no, se vedlagt mal som skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet gnist.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NMK Notodden i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMK Notodden. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NIF lov om idrettslag. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder kontaktes på telefon 913 06 994 eller Linda.Meyer@notodden.kommune.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret