Velkommen til årsmøte onsdag 22.mars

Velkommen til årsmøte onsdag 22.mars

Publisert av Jeanette Lorraine Tørre den 03.02.23. Oppdatert 15.03.23.

NMK Notodden innkaller til årsmøte for 2022.
Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Notodden. 


Årsmøtet avholdes 22. mars på Notodden videregående skole kl 18.00

 

Oppdatert 15.03.2023:

Vedlagt ligger fullstedig saksliste og dokumenter som blir presentert på årsmøtet

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8. mars til post@nmknotodden.no,  vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet gnist.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NMK Notodden i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMK Notodden. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NIF lov om idrettslag.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder kontaktes på [telefon 90977878 eller roar.karlskas@gmail.com

 

Kunne du tenke deg sitte i styre eller du har forslag til noen som burte sitte i styre kan du ta kontakt med valgkomiteen

Pål Øen Hansen:

@ : palohansen@hotmail.com 
Tlf. 97327750

Thomas Nakkerud 

@: thomas.nakkerud@gmail.com

Tlf. 99363992

Henriette Trosthoel:

@: henriette@trosthoel.no

Tlf. 47921400


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styre