Navn Rolle Telefon
Linda Meyer Styreleder 913 06 994
Steinar Syftestad Nestleder 990 06 404
Jeanette Lorraine Tørre Sekretær 934 95 010
Stefan Langfors Kasserer 928 99 979
Richard Kvålseth Styremedlem 943 72 376
Bjørn Olav Johansen Medlem 916 89 565
Anine Stenstad Medlem 482 64 803